Federació

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana, és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la finalitat prioritària és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

L’àmbit territorial de la Federació, s’exten a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana si bé va tenir molts intents de constitució en moments anteriors, es va constituir formalment en 1994, sent el seu primer president Enrique Velarte Castellar per aquell temps alcalde pedani de Castellar (València).

Presidents de la Federació

  • Enrique Velarte Castellar de Castellar (València), va ser President de la Federació de Tir i Arrastre de la comunitat Valenciana en les temporades 1994-1998.
  • Des de la temporada 1998 a la temporada 2002 va ser President Salvador Fornes Alcina d’Ondara (Alacant).
  • Des de la temporada 2002 a la temporada 2006 va ser President Salvador Ramon Gurrea «Tio Voro» de Sedaví (València).
  • Des de 2006, i fins 2010 ha estat President Manuel Alegre Quintana «Menguilló» de Castelló.
  • Des de 2010 i fins a la temporada 2022 el President va ser Jesús Màñez Ribera de la població de Sueca (València).
  • A partir de la temporada 2023 i en l’actualitat fins a complir en principi mandat de quatre anys és Presidenta Verónica San Baltasar Ferrando de la població de Sueca (València).

Sent tots ells juntament amb els components de les seues Juntes Directives conscients de les dificultats hagudes per posar d’acord a tota l’afició i esportistes en unes línies de direcció que ens portessin a homogeneïtzar i promocionar, així com regular el noble esport del Tir i Arrastre per altra banda també tradicional, van posar en marxa intentant solventar problemes o assignatures pendents com l’erradicació de qualsevol intent de maltractament als cavalls, així com sistemes còmodes i racionals de pesatge dels cavalls, cobertures de responsabilitat civil pel dany que poguessin provocar els mateixos en persones i/o coses, facilitació de la circulació dels cavalls per l’àmbit de la Comunitat Valenciana amb guies per a sis mesos, i altres avantatges que s’han anat aconseguint.

Des de la temporada 1996-1999 es van organitzar diverses competicions globals denominades “Trofeu President de la Generalitat”, deixant-se aquesta fórmula per implantar des de la temporada 2001 el primer sistema de puntuació en certes competicions que conforma l’anomenada “Lliga Federativa” per aconseguir així vertebrar pas a pas el nostre sistema de competicions, donant-li l’emoció de saber a final de temporada que cavalleries són les millors en aquest sistema de competició premiant la regularitat.

Aquesta competició també ha donat peu a organitzar en els últims anys un esdeveniment per a procedir al lliurament de premis, sent l’excusa perquè molts federats passen una vetllada junts.

També des de la temporada 1999 nostre esport compta amb el primer reglament escrit de la competició, que intenta regular tots els àmbits de la mateixa. Fins a l’actualitat, ha anat patint canvis i afegits sempre amb la intenció de millorar el procediment de competició i sobretot en benefici del bon tracte cap a les cavalleries.

Des de meitat de la temporada 2007, la federació ha col·laborat en la retirada dels cadàvers de les cavalleries dels seus propis estables, d’acord obliga el Reial Decret RD 1911/2000 i Reglament de la Comunitat Europea 1774/2003 i altres disposicions de la Comunitat Autònoma Valenciana per mitjà d’empresa autoritzada, i certificada amb les normes ISO 14001 (Gestió Mediambiental) i ISO 9001 (Gestió de Qualitat). La col·laboració que presta la Federació al federat consisteix a enviar aquesta empresa a el lloc necessari i costejar la retirada de la cavalleria. La condició és que la cavalleria estiga inscrita en la federació en el moment de la mort i que estiga proveïda de xip identificatiu, degudament comunicat el nombre del xip a la Federació.

En la temporada 2008 es van adquirir tres carros de format tradicional de competició, fabricats expressament per a aquesta comesa, els quals té la Federació a disposició de l’organitzador d’esdeveniments oficials de Tir i Arrastre. En aquests moments la Federació compta amb quatre carros, un gran, un mitjà i dos xicotets. Aquesta circumstància es dóna perquè un dels carros xicotets va ser furtat i la federació va encarregar construir un altre per seguir donant servei, sent el furtat posteriorment recuperat gràcies a l’ajuda de la Guàrdia Civil de Llombai.

Comptem en l’actualitat amb 546 federats i 948 cavalleries inscrites en la Federació de tota la Comunitat Valenciana. El nostre fi, utilitzant la consecució dels objectius abans descrits és anar superant aquestes cotes, normalitzant i fomentant així un dels esdeveniments esportius més tradicionals de la nostra Comunitat.