Saluda el President

Saluda

“En primer lloc donar les gràcies a tots els membres de la junta que van confiar en mi i que gràcies a ells vaig ser elegida nova presidenta de la Federació.

Dir a tots els federats que anem a continuar treballant per a tots i amb tots i que intentarem fer les coses el millor possible.

Que des del moment del meu nomenament com a presidenta hem trobe a disposició de tots per a escoltar qualsevol dubte i ajudar en tot el que es puga des de la Federació.

I per acabar donar les gràcies per totes les mostres d´ànim que tots els federats m´han demostrat des del meu nomenament.

Moltes gràcies a tots.”

Verónica San Baltasar FerrandoPresidenta de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana